کار با آرایه ها در پایتون

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت دوم: کار با رشته ها و حروف در پایتون (string in python)

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت دوم: کار با رشته ها و حروف در پایتون (string in python)

عملیات مهم با رشته ها و حروف   >>> t1=”milad” تعریف رشته >>> print t1 نمایش رشته milad >>> t2=’This is a text’ >>> print t2 This is a text >>> t3=”my name’s milad” >>> print t3 my name’s milad تلفیق دو رشته >>> print t1+t2 miladThis is a text >>> print t1+” “+t3 تلفیق مشاهده ادامه مطلب…