برنامه نویسی مقدماتی پایتون

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت چهارم:  داده ها در پایتون

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت چهارم: داده ها در پایتون

پایتون پنج نوع داده اصلی دارد: numbers string list tuple dictionary   اعداد (number) در پایتون ایجاد شی اعداد با اعمال یک مقدار به آن ها صورت می گیرد: var1 = 1var2 = 10 حذف یک یا چند شی به صورت زیر انجام می شود: del vardel var_a, var_b پایتون چهار نوع داده عددی را مشاهده ادامه مطلب…

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت اول: ریاضیات در پایتون

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت اول: ریاضیات در پایتون

یک سری عملگرای های ساده در پایتون >>> 2**3 به توان رساندن 8   >>> 9%5 باقی مانده تقسیم 4   >>> 18/7 تقسیم 2   >>> 18.0/7 تقسیم با در نظرگرفتن اعشار 2.5714285714285716   >>> x=1 تعریف متغیر >>> x+1 افزایش مقدار متغیر 2     تعدادی از توابع پرکاربرد موجود در پایتون به مشاهده ادامه مطلب…