انواع ماسک ها در پردازش تصویر

آموزش پردازش تصویر – فصل سوم کتاب پردازش تصویر گنزالس

آموزش پردازش تصویر – فصل سوم کتاب پردازش تصویر گنزالس

تبدیل های شدت و فیلترهای مکانی حوزه مکانی یا spatial domain که در این فصل مورد بررسی قرار دارد ، به اعمال یک سری عملیات روی پیکسل های تصویر با توجه به شدت و موقعیت آن در تصویر گفته می شود که در مقابل آن اعمال عملیات روی تصویر در حوزه فرکانسی است. در حوزه مشاهده ادامه مطلب…