انواع داده در پایتون

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت چهارم:  داده ها در پایتون

آموزش مقدماتی پایتون،قسمت چهارم: داده ها در پایتون

پایتون پنج نوع داده اصلی دارد: numbers string list tuple dictionary   اعداد (number) در پایتون ایجاد شی اعداد با اعمال یک مقدار به آن ها صورت می گیرد: var1 = 1var2 = 10 حذف یک یا چند شی به صورت زیر انجام می شود: del vardel var_a, var_b پایتون چهار نوع داده عددی را مشاهده ادامه مطلب…