قسمت چهارم: مدل کردن یا برازش منحنی روی داده ها در پایتون

قسمت چهارم: مدل کردن یا برازش منحنی روی داده ها در پایتون

فرض کنید یک سایت خرید داریم، که میزان خرید با سرعت لود شدن صفحه سایت ارتباط دارد. حال میخواهیم این ارتباط را مدل کنیم. در برنامه زیر ابتدا یک سری داده ها فرضی از میزان خرید و سرعت لود شدن صفحه سایت تولید می کنیم. سپس قسمتی از داده ها را برای مدل کردن منحنی استفاده می کنیم و سپس از تابع چندجمله ای مرتبه 8 برای برازش استفاده میکنیم. در نهایت مدل رسم کرده و با داده های تست مقایسه می کنیم.

 

شکل پراکندگی داده های آموزش :

شکل پراکندگی داده های تست :

img_59789dd8db59b

 

به صورت چشمی به نظر می رسد داده ها به خوبی مدل شده اند.

در صورت استفاده از مطالب این سایت لطفا به سایت ارجاع دهید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)