قسمت سوم: ارتباط بین سن بازدیدکنندگان وبسایت و احتمال خرید آن ها با استفاده از احتمال شرطی

قسمت سوم: ارتباط بین سن بازدیدکنندگان وبسایت و احتمال خرید آن ها با استفاده از احتمال شرطی

در مثال زیر میخواهیم ارتباط بین سن خریداران و میزان خرید آن ها را متوجه شویم. بنابراین فرض می کنیم دو دیکشنری زیر مربوط به دهه های سنی مختلف از 20 تا 70 سال باشد باشد:

 

ابتدا یک دیتافریم از این دیکشنری ها تشکیل می دهیم:

 

ترکیب دو دیتافریم :

 

تغییر ایندکس دیتافریم :

 

حال می خواهیم احتمال شرطی (Conditional Probability) را برای داده حساب کنیم به این صورت:

P(A|B)* P(B)  = P(A,B)

به گونه ای که :

B نشان دهنده یک سن خاص است و A نشان دهنده میزان خرید است.

مثلا

P(A|30) یعنی احتمال خرید زمانی که سن فرد در دهه 30 باشد.

محاسبه احتمالات بالا به این صورت است:

 

این عدد به این معناست که احتمال خرید توسط بازدیدگنندگان به صورت کلی برابر 45درصد است.

 

این مقدار نشان دهنده احتمال اینکه بازدید کننده در دهه 30 باشد فارغ از این اینکه خرید کند یا نکند است.

 

## P(A|B) , B=30

احتمال خرید وقتی که بازدیدکننده در دهه 30 زندگی خود است.

 

این مقدار احتمال کلی خرید توسط فردی با سن 30 را نشان می دهد!

 

 

قضیه بیز (Bayes’ Theorem)

قضیه بیز به این صورت است :

P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)

فرض کنید میخواهیم مقدار P(B|A) یعنی احتمال اینکه شخصی که خرید کرده 30 سال باشد را براساس P(A|B) یعنی احتمال اینکه شخص 30 سال خرید کند بدست آوریم:

 

در صورت استفاده از مطالب این سایت لطفا به سایت ارجاع دهید

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)